بروز رسانی و ارتقاء

بروز رسانی و ارتقاء

بروز رسانی و ارتقا

پیشرفت سریع صنعت لیزر و لزوم همگامی مشتریان و صاحبان دستگاه با آن در جهت بهبود بهره­ وری شرکت پارتاک لیزر را بر آن داشت تا به منظور ارتقای صنعت داخلی آماده بروز رسانی و ارتقای کلیه دستگاه­ های حکاکی، برش و جوش لیزری باشد.
– تبدیل دستگاه لیزر برش و حکاکی غیر فلزات به دستگاه برش و حکاکی غیر فلزات و فلزات
– تبدیل دستگاه های با تیوب RF به دستگاه های با تیوب معمولی و بالعکس
– نصب دستگاه های مارک زنی لیزری بر روی خطوط تولید برای درج مارک، شماره سریال و تاریخ تولید