نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی

نصب، راه اندازی و آموزش سخت افزاری و نرم افزاری کلیه محصولات شرکت پارتاک لیزر بصورت رایگان توسط متخصصین صورت می پذیرد. همچنین این شرکت در جهت توسعه فناوری لیزر در صنعت آماده نصب و راه اندازی سایر دستگاه های لیزری می باشد.