برچسب: جوش

جوش لیزری

۱۳

شهریور۱۳۹۷

فرآیند جوش لیزری

0    
فرآیند جوش لیزری جوش لیزری فرایند جوش لیزر جوشکاری لیزری تعادلی بین گرمایش و سرمایش در یک حجم مشخص از یک یا دو ماده جامد است که منجر به تشکیل ماده مذاب و انجماد آن می‌شود. مشخصه جوشکاری لیزری ایجاد ناحیه مذاب مایع بوسیله جذب شدّ‌ت اشعه‌ است ... بیشتر بخوانید