گارانتی واقعی

تجربه و تخصص و تعهد کادر فنی شرکت پارتاک لیزر گارانتی واقعی محصولات را موجب می سازد. برای ایجاد اطمینان با مشتریان ما مشورت نمایید.

تعمیر و راه اندازی مجدد در مدت 48 ساعت

شرکت پارتاک لیزر تعهد می نماید از زمان تماس شما تا 48 ساعت کارشناسان در محل شما برای سرویس دستگاه حاضر شود.

گارانتی و خدمات پس از فروش

شما با گارانتی و خدمات پس از فروش بعد از خرید تنها نیستید. همکاری شما با شرکت پارتاک لیزر بعد از خرید به پایان نمیرسد.

shadow